Werkwijze

Contextuele therapie

Wanneer je door een lastige periode in het leven gaat, kun je jezelf flink tegenkomen. Er ontstaan klachten en je weet even niet meer hoe het verder moet.

Om te onderzoeken hoe het komt dat je op een bepaalde manier reageert, kijken we naar wat het leven jou geleerd heeft. Door hier op een respectvolle manier naar te kijken en er aandacht aan te geven, worden patronen zichtbaar en ontstaat er meer ruimte voor jezelf. Als er voldoende vertrouwen is ontstaan, kun je leren kiezen om anders te reageren. Je ontdekt nieuwe wegen en er komen oplossingen binnen handbereik. In dit proces hebben we respect voor jou en de mensen om jou heen, jouw belangrijke relaties.

Naast de individuele gesprekken is er ook de mogelijkheid om samen met de mensen die belangrijk voor jou zijn naar de afspraken te komen en hen bij de therapie te betrekken. Daarbij houden we rekening met ieders grenzen. Veiligheid en vertrouwen zijn daarbij sleutelwoorden.

Ik maak gebruik van de contextuele therapie die er vanuit gaat dat wat je meekrijgt in het leven, invloed heeft op hoe je reageert in het heden en dat ook weer wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Je bent altijd verbonden met anderen. In het contextuele denken staat centraal hoe je op een goede manier vormgeeft aan deze verbinding, voor jezelf en de ander. Belangrijk is daarbij dat het geven en ontvangen binnen relaties in balans is. Ik ben christen en werk vanuit christelijke normen en waarden. Ik vind dat dit heel mooi gecombineerd kan worden met contextuele therapie.Werkwijze van de therapie

Wanneer je je aanmeldt voor hulp, starten we met een intakegesprek. In dit gesprek maken we kennis en gaan we samen op zoek naar je hulpvraag. We onderzoeken de gebieden waar jij op dit moment problemen ervaart en maken een plan hoe we hier samen aan kunnen werken.

Ik maak een samenwerkingsovereenkomst waarin ik beschrijf wat je doelen zijn en maak een inschatting van het aantal gesprekken dat nodig is om die doelen te bereiken. We zullen de voortgang van het proces regelmatig evalueren.

In de afrondende fase van de therapie kijken we terug naar wat je geleerd hebt en vooruit naar wat je nog nodig hebt voor de toekomst.

Aanbod

Vrouw en identiteit

Veel vrouwen kennen problemen rondom hun zelfbeeld en eigenwaarde. Je voelt je onzeker of zit niet lekker in je vel. Ook kunnen zich allerlei lichamelijke klachten ontwikkelen.

Vrouw en therapie

Iedereen maakt moeilijke periodes mee. Er sterft een dierbaar iemand, er speelt een conflict op je werk, mogelijk ga je scheiden of blijft je kinderwens onvervuld. Het kan ook zijn dat het niet goed gaat, zonder aanwijsbare oorzaak.

Moeder en balans

Moeder worden is een grote verandering in je leven. Waar de hele wereld lijkt te genieten van een baby en het moederschap, zijn er ook vrouwen die moeite hebben met deze grote verandering. Hoe houd je alle ballen hoog?

Jong, vrouw en nu…

Je staat midden in het leven, je kunt alle kanten op, maar voor jou is de grote vraag: welke kant? Jonge vrouwen kunnen flink worstelen met alle mogelijkheden die er zijn. Samen kijken we wat je verder kan helpen om je koers te bepalen.

Contact Klaartje

certificatie & registratie